U dosadaĆĄnjem radu izdvajamo samo neke od popravaka propelera:

 

     Tohatsu 5hp          Yamaha 15hp     Volvo Penta DP-C    Volvo Penta 270    Volvo Penta 130 SD

         Suzuki 50hp         Johnson 90hp     Volvo Penta 280        Yamaha 15            Suzuki DF6

      Tohatsu 18hp      Volvo Penta DP-F     Yamaha 4hp

Make a free website with Yola